Kalender för 9B

tisdag 31 januari 2017

Visjön fredag den 3 februari


I kursplanen för idrott & hälsa står bl.a. ”dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpmedel under olika årstider
I samarbete med räddningstjänsten genomför vi alltså en utbildning uppe på Visjön. Alla 9or kommer att bussas upp och delta i några praktiska moment samt få information om risker, hjälpmedel etc.
Dessutom får de som vill, under räddningstjänstens ledning, prova på att hoppa i och ta sig upp ur en isvak

Detta är alltså ett viktigt inslag i utbildningen och inte bara en ”happening”! 
Kläder efter väder som dessutom tillåter er att ligga på isen och jobba med isdubbar är mycket viktigt i sammanhanget.Tänk gärna flerskiktspricip och val av fotbeklädnad är extra viktigt. OBS! Detta gäller alla.

Mer information och talong för tillåtande av isvakshopp kommer hem i pappersform med eleverna.
(gäller alla)
 Tänk gärna ”flerskiktsprincip” och val av fotbeklädnad är extra viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar