Kalender för 9B

tisdag 31 maj 2016

Smått och gott

Terminen börjar närma sig i slut. Eleverna har inte längre några läxor eller prov, men här kommer information om allt möjligt, högt och lågt.

 1. TEMADAG: I fredags hade 8B en temadag med rubriken "Rädda liv". Eleverna fick t.ex. en HLR-utbildning. Vi hade även besök av räddningstjänst och polis. Vissa saker, såsom trafiksäkerhet, kanske kräver en fortsatt diskussion där hemma. Vi på skolan ser att flera EPA-förare har ett oansvarigt beteende i trafiken. Det handlar inte bara om hastighet, utan även om hur många kompisar man tar med sig i sin bil. Polisens budskap i fredags var kort och gott - tänk efter före!
 2. I slutet av förra veckan blev Johan och jag uppmärksammade på en ny typ av fusk som verkar sprida sig i klassen. Elever skriver anteckningar på armen eller på fingrar. TRÅKIGT! Vi har diskuterat fusk och ärlighet i skolan, men även här tror vi att man kan ha en fortsatt diskussion hemma.
 3. FREDAG 3/6: 8B åker tillsammans med Johan och Simon Eriksson till Prison Island i Linköping. Klassen har beslutat att använda en del av klasskassan till denna aktivitet.
 4. TISDAG 7/6: Elevrådets dag med bl.a. beachvolley. Vi kommer att vara ute hela dagen.
 5. TORSDAG 9/6: Traditionell skolavslutning i Ödeshög kyrka. Vi går från Lysingskolan 8.30. Betygsutdelning sker i klassrummen. Dagen är slut ca 11.00. Tyvärr finns det inte plats för föräldrar i kyrkan.
 6. Minnesanteckningar skolråd 160523
  • Välkomnande och presentation
  • Föräldraenkäten; den är inte riktigt klar än men vi tittar på det som kommit in. Det ser överlag bra ut. Det är liknande resultat som förra året.
  • Arbetet med förberedelseklass och integration:
  Rickard Olofsson berättar hur det går till på Lysingskolan när en nyanländ elev kommer till skolan. Vid första samtalet är pedagog och skolsköterska med. Det tar en till två veckor innan de kan börja skolan. Först kommer de till mottagningsgruppen där de läser Svenska som andra språk och deras kunskaper kartläggs. Efter ca 8 veckor klassplaceras eleven och går ut i minst ett ämne och den resterade tiden är de i Förberedelseklass.
  Maria berättar hur man jobbar med detta på Fridtjuv Bergskolan. Det liknar Lysingskolans arbetsgång men eleverna kommer direkt till förberedelseklass. Skolan har under våren skapat en integrationsgrupp med barn och pedagoger som arbetar tillsammans för att jobba med dessa frågor.
  • Skolorganisation och utredning: Robert Wahlström, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden berättar om en utredning som ska göras för att se över skolorganisationen F-5. Just nu inväntar man den nya skolchefen. Man ska se om någon av skolorna kan nischas och hur lokalerna används på bästa sätt. Tjänstemannaorganisationen ska också ses över. När det gäller Boet finns beslut att skolan under läsåret 16/17 inte kommer att starta. Målet är att skolan ska kunna starta ht17.
  • Frågor från enheterna: Rickard och Maria berättar vad som togs upp på föräldrarådet på respektive enhet.
  • Övriga frågor: En fråga till politikerna är hur den goda nivån ska bibehållas. Nämnden är ny så än så länge har inte Robert Wahlström ett entydigt svar. Skulle resultaten bli sämre måste man se över vad det beror på. När det gäller rekrytering arbetar man ihop med hela regionen hur det kan lösas framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar