Kalender för 9B

onsdag 6 maj 2015

Minnesanteckningar föräldraråd v. 19Lysingskolan

Richard O, Anette, Linn Fyrbonde, Ulrika Bjurehed, Pernilla Larsson, Fia Lilja, Ulla Järn, Bosse Zakrisson, Fredrik Ribbhammar, Marie Persson

1. Richard gick igenom SKLs årliga redovisning. Ödeshög på första plats när det gäller trivsel och på nionde plats när det gäller resultat.

2. Anette informerar om skolans Comenius-projekt.

3. Ny skolsköterska Madelene Dahl som mest kommer jobba på Fridtjuvbergskolan.

4. Ny psykolog Emma Pettersson i samarbete med psykiatripartners.

5. Filmen Korparna casting på skolan. Föräldrars tillstånd krävs för att eleverna ska kunna delta.

6. Föräldramöten. Den röda tråden. Planen bifogas.

7. Richard gick igenom föräldraenkäten VT 2015:
  • Som förälder känner jag mig trygg när mitt barn är i skolan – 96% helt och ganska bra
  • Jag blir som förälder bemött på ett professionellt sätt – 93% helt och ganska bra
  • Jag har tillräcklig kännedom om skolans mål – 82% helt och ganska bra
  • Jag får veta hur det går för mitt barn i skolan – 95% helt och ganska bra
  • Jag får tillräcklig information om den pedagogiska verksamheten – 80% helt och ganska bra

8. Läsåret 2015/16. De flesta i personalen stannar kvar. Vi jobbar för att få ett lugnare matschema. Våra scheman är komprimerade, busstider styr vår verksamhet. Nya läsåret börjar 17 augusti.

9. Richard och Anette informerar om Läslyftet.

10. Övriga frågor:
  • PRAO – önskemål från föräldrar att eleverna ska få PRAO i åk 8 och 9 även i fortsättningen. Richard presenterar SYV-gruppens arbete.
  • Studieresor – Den enda resa som skolan organiserar är niornas Stockholmsresa.
  • Skolavslutning – Lyset organiserar en Lisebergsresa.

11. 11 maj 18.00 skolråd. Bosse och Fia går.


Anette Zettervall Olsson

Åk 5, vt
·        Bedömning
·        Information om Lysing, presentation mentorer åk. 6
·        Betyg, se länk
·        Nationella prov
April


Åk 6, ht
Info om betyg, kunskapskrav, språkval, ämnesprov. En-till-en
Augusti/september
Mentorer

Åk 6, vt
Effekt*.  Hälsodagens tema.
Samma dag som hälsodagen
Mentorerna – bokar fritid för Effekt samt föreläsare från temadagen

Åk 7, ht
”Oroliga och rädda barn”, Jari Korolainen
Oktober
Rektor bokar Jari i samråd med åk 7 mentorer

Åk 7, vt
Nätet och ungdomar; Pia Widegren
Mars
Fritid bokar föreläsare i samråd med åk 7 mentorer

Åk 8, ht
Att vara tonårsförälder; ungdomshälsan, fältarbetare
Oktober
Fritid bokar föreläsare i samråd med åk 8 mentorer

Åk 8, vt
Redovisning av enkäten ”Om mig”. Effekt* med BMJ
Mars
Fritids bokar tid med åk 8 mentorer

Åk 9, ht
Info om gymnasievalet
September/oktober
Mentorerna i åk 9 i samråd med SYV

Åk 9, vt
Livsstilsenkät, aktiviteter vid skolavslutningen. Effekt*
Vecka 6 eller 7
Fritid bokar tid i samråd med mentorer i åk 9


*Effekt är ett evidensbaserat alkohol- och drogförebyggande program.
Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9.
Det övergripande syftet med informationen till föräldrarna är att ge
dem kunskap, motivation och argument för att ha tydliga förväntningar på sitt barns beteende
i allmänhet och gällande alkohol i synnerhet. Informationen för Effekt tar ca 20 minuter.
Det är en ny presentation för varje nytt föräldramöte.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar